#133 Perry X
Recipe: 1937 Perry X
Style: Mild
Series: Family
Brewdate: 2020-09-05 Bottled: 2020-09-20 Drinkable: 2020-10-04
OG: 1.030 FG: 1.008 ABV: 3.00% IBU: 32.00 SRM: 6
Malt: DME Extra Light, Maris Otter Pale, Carafa III
Hops: Pacific Gem, Fuggles
Others: Wyeast - Irish Ale 1084, EAN50
Calories/355ml: 91 Carbs/355ml: 10 gr


Ytterligare ett birthday recept från Ron Pattinson på SHUT UP ABOUT BARCLAY PERKINS. Nu med ett recept efter en brygglogg från den 16:e juli 1937. Ron hittade tyvärr inget från 16:e juli 1938, då det var en lördag.